แบบบานประตูรั้วที่นิยม

 • ประตูรั้วแบบบานเปิด

ประตูบานเปิด

 

 • ประตูรั้วแบบบานยก

ประตูยก

 

 • ประตูรั้วแบบบานเลื่อน

ประตูบานเลื่อน

 

 • ประตูรั้วแบบบานเลื่อนอัตโนมัติ

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

 

 • ประตูรั้วแบบบานยกอัตโนมัติ

บานยก

 

 • ประตูรั้วแบบบานผลัก

ประตูบานผลัก

 

 • ประตูบานแขวน ประตูแขวนบานเดี่ยว บานคู่ บานเฟี้ยม

ประตูบานแขวน

 

 • ประตูรั้วแบบบานพับ สองพับ สามพับ พับข้าง 

ประตูบานพับ

 

 • ประตูรั้วแบบบานสวิง

ประตูบานสวิง

 

 • ประตูรั้วแบบบานสไลด์ ประตูบานสไลด์ข้าง

ประตูบานสไลด์ข้าง

 

 • ประตูรั้วแบบบานเลื่อนแบบโค้ง หรือแบบรางโค้ง

ประตูบานโค้ง

 

 • ประตูรั้วแบบบานเฟี้ยม บายพับ

ประตูบานเฟี้ยม

 

 • ประตูรั้วแบบบานฉลุ

ประตูบานฉลุ CNC